Naturen kan være med til at styrke elevernes selvværd og trivsel

Til trods for, at de danske skove og naturområder ofte ikke er langt væk, er det fulde potentiale, som skovene tilbyder, langt fra udnyttet. Du kan i artiklen herunder blive klogere på, hvordan naturen kan have betydning for elevers selvværd og trivsel i skolerne. 

Behov for andet end den traditionelle klasseundervisning 

De danske folkeskoler rummer mange forskellige børn med lige så forskellige behov. Det kan derfor være svært for den enkelte lærer i folkeskolen at skulle imødekomme alle elevers behov. Det kan især gå ud over de børn, som har indlæringsvanskeligheder eller kæmper med ordblindhed. Disse børn har ofte et behov for en supplerende form for undervisning som eksempelvis ordblindetræning. Desværre er det langt fra alle elever med disse behov, som får den ekstra hjælp, de behøver. Konsekvensen af dette er, at mange unge udvikler dårligt selvværd som følge af, at de ikke føler sig tilstrækkelige sammenlignet med resten af deres klasse. 

Undervisning i naturen gjorde eleverne glade

Der har i mange år har været tradition for at bruge den danske natur i forbindelse med skoleundervisning, og der blev i perioden fra 2000 til 2003 foretaget et casestudie af en naturklasse ved Rødkilde Skole med fokus på at øge motivationen for skolegang. Klassen skulle i en tre-årig periode have ugentlige undervisningsdage i skoven, og det foregik både om vinteren og sommeren. Det vellykkede projekt viste, at kombinationen af klasseundervisning og undervisning i naturen har et stort potentiale, som kan være med til at tilføje mere værdi i de danske grundskoler. Sagen er nemlig den, at børn, som blandt andet kæmper med ordblindhed, eller som har brug for ekstra hjælp, oplever et mere positivt undervisningsmiljø i skoven. Dette kan bidrage til at øge deres trivsel og selvværd. Casestudiet fra Rødkilde Skole viste, at mere udendørsundervisning kan påvirke elevernes engagement, motivation for læring, selvtillid og endda relationen mellem elev og lærer. 

Inspiration til udendørs undervisning 

Der findes mange udendørs steder og aktiviteter, som kan inddrages i undervisningen. Lærerne kan med fordel forsøge at inddrage eleverne, når undervisningen skal planlægges, så de føler, at deres ønsker også bliver hørt. I matematik kan eleverne f.eks. måle og beregne udearealer, såsom fodboldbanens længde og træernes tykkelse. Hvor de i sprogfagene, dansk, engelsk og tysk kan løbe en ordstafet og på denne måde lære nye ord og grammatik. Med en undervisning kombineret med motion og sjov, vil klassen opnå de bedste resultater, både fagligt og personligt. 

Scroll to Top